top of page
rood.png

Ondersteuning en begeleiding

Eén van de aandachtsgebieden waar Stichting Lars zich mee bezig wil houden, is het ondersteunen en begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen met een beperking bij sport, beweging en (vrije)tijdsbesteding.

Voor de begeleiding van de sporters en de uitvoering van projecten en activiteiten bouwt de Stichting een actief adressenbestand op van vrijwilligers, die de competenties bezitten voor de juiste begeleiding van sporters met een beperking. 

zitvolleybal

‘Normaal wat normaal kan, aangepast wat aangepast moet’

larsfinal.png

Denken in mogelijkheden

Om de sporten optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen helpt de stichting bij het zoeken naar (aangepast) sportmateriaal en sport activiteiten. Wij zijn van mening dat denken in mogelijkheden en oplossingen, creativiteit en motivatie genoeg zijn om, ook met een beperking, alle sporten te kunnen beoefenen. ‘Normaal wat normaal kan, aangepast wat aangepast moet’

 
In samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in de regio Zuidoost Drenthe creëert de Stichting stageplekken, zodat leerlingen van die opleidingen kennis kunnen maken en ervaring op kunnen doen met de doelgroep binnen hun eigen toekomstige vakgebied. Op deze manier biedt de stichting een mooie leerplek voor de studenten en bieden de studenten de hulp en ondersteuning die de stichting nodig is. Daarnaast kunnen afstudeerprojecten zorgen voor nieuwe kansen in initiatieven en projecten.

271760385_381094113817702_5602158836796749945_n.jpg
bottom of page