top of page
geel.png

Kennis en verbinding

Stichting L.A.R.S. wil de kennis en het besef vergroten rondom mensen met een beperking, maar ook een aanspreekpunt in de regio zijn voor sporters met een beperking. Ook de bijdrage die Stichting L.A.R.S. levert in kennis en verbinding zorgt ervoor dat de belangen van een sporter met een beperking in Zuidoost Drenthe behartigd en vergroot worden en er meer aandacht komt voor mensen met een beperking die willen sporten.

315429083_2079177695623929_1918868920019881718_n.jpg

Laat wat je niet kunt, je niet verhinderen te doen wat je wel kunt.

Presentaties

larsfinal.png
315360003_2079175822290783_6783146511796617816_n.jpg

Lars Hof (ambassadeur van Stichting L.A.R.S.) geeft presentaties aan scholen, bedrijven, organisaties en instellingen over zijn sporten met een beperking, zijn uitdaging in het dagelijks leven en hoe om te gaan met iemand die rolstoel gebonden is en de vooroordelen die hij meemaakt.  

 

Met zijn indrukwekkende presentatie ‘Ik ben meer dan mijn rolstoel’ geeft hij het publiek een mooie inkijk in zijn leven door het gebruik van zijn spraakcomputer als presentatiemiddel.

larsfinal.png

Ambassadeurs

De ambassadeurs van de stichting zijn actief op veel plekken in de regio Zuidoost-Drenthe en proberen een bijdrage te leveren aan de missie en visie van Stichting L.A.R.S. 
Zij houden zich bezig met het onderhouden van contacten met landelijke sport- en belangenorganisaties zoals Speciale Heroes, Uniek Sporten en Fonds Gehandicapten Sport en proberen ze te verbinden en kennis over te dragen van de sociale en culturele aspecten die meespelen bij het ontwikkelen van sporten en bewegen in Zuidoost Drenthe. 


Naast landelijk zijn ze ook regionaal actief. Ze fungeren als gesprekspartner voor diverse belanghebbenden, bedrijven en overheden in Zuidoost-Drenthe als het gaat om sporten, bewegen en leefstijl van jongeren en (jong)volwassenen met een beperking.

291096321_8299656330051786_1004458594072695490_n.jpg

Activiteiten en evenementen

larsfinal.png
Afbeelding1.jpg

Door de deelname aan allerlei activiteiten en evenementen door de ambassadeurs van Stichting L.A.R.S. komen er automatisch allerlei zaken naar boven die raakvlak hebben met de professionele kennis en achtergrond van de ambassadeurs, of hun ervaringsdeskundigheid.

 

Door actief daarna hulp aan te bieden om mee te denken over de uitdagingen die hier uit naar voren zijn gekomen kunnen er verbeteringen aangebrachte worden in faciliteiten, toegankelijkheid, veiligheid of plezier.

bottom of page